ŠKOLENÍ VÝCVIKÁŘŮ - 10.03.2024 od 9,00 hod 

Místo konání :  ZKO Šumperk - Vikýřovice

Přihlášení zájemců : Radka Flášarová  -  flasarova.radka@seznam.cz

Max 2 účastníci z každé ZKO - nahlásit do 26.02.2024

 

Program:

- proškolení k aktuálním změnám NZŘ platných od 01.03.2024

- info k připravovaným změnám MZŘ