Vítáme na těchto stránkách všechny kynology a příznivce kynologie
(nejen) Olomouckého kraje.

Našim cílem je zlepšení a zrychlení informovanosti o činnosti a akcích pořádaných v tomto kraji.

Krajská kynologická organizace je členským subjektem Českého kynologického svazu , tento je členem mezinárodní kynologické organizace FCI prostřednictvím Českomoravské kynologické unie ČMKU.

Základním posláním svazu je prostřednictvím svých orgánů, organizačních jednotek a jejich členů zabezpečovat a provádět kynologickou činnost.

Ta zahrnuje zejména sportovní výcvik a chov psů. Veškerá činnost musí být prováděna v souladu s cíli a posláním Mezinárodní kynologické federace FCI,

za současného respektování zákonů, vyhlášek a dalších předpisů České republiky a úzké spolupráce s orgány veterinární správy a ochrany zvířat.